Menu
Brezilyalı hoca Ziya Şengül’ün tekniğine güveniyor, ama maç noksanlığının olması nedeniyle müşkül durumda kalıyor. Ocak 1975