Menu

Bir ayı Daday’da bir kadın tarafından mağlup edildi

Dadayın Bezir köyünde bir ayı oldukça heyecanlı bir hadiseye sebep olmuş ve neticede cesur bir kadın tarafından mağlup edilmiştir.

Vak’a şudur: Bu köyün on dakika kadar yakınında bir ev vardır. Bu evde Zeliha isminde bir kadınla kocası oturmaktadırlar. Dört gün evvel bir gece, bu eve mülasik olan ahırın kapısı açıldığını karı koca işitir ve derhal dışarı fırlarlar ve bir de görürler ki bir ayı ahırdaki öküzü çıkarmış götürüyor. Karı koca ayının üzerine atılırlar. Çok heyecanlı bir müsaraayı müteakip öküzü kurtarırlar. Ahırın kapısını iyice kapatırlar ve karı koca odalarına çıkarlar. Aradan bir saat kadar geçer, ahır kapısı yine açılır. Bu defada ayı ahırdaki ineği çıkarmış, götürüyor. Erkeğin
cesareti kalmamıştır. Fakat Zeliha göz göre ineğinin ayı tarafından yenmesine tahammül edemez. Aşa kaçar baltayı kapar ve tek başına ayıya hücum eder. Zeliha ile ayı arasında cereyan eden bu şedit müsaraada nihayet ayı mağlup olur. Aldığı balta yaralarından akan külliyetli kanlara rağmen homurdana homurdana ormana kaçar.

8 Şubat 1929 – Son Saat Gazetesi Arşivi

Kategori:   Eski Gazete Haberleri

Yorumlar