Menu

CHP ve MSP kıdem tazminatına sınır konmasına karşı

CHP, MSP sözcüleri Çalışma Bakanlığı tarafından çıkarılmak istenen kıdem tazminatları ile ilgili yeni tasarıya karşı çıkarak, kıdem tazminatına esas olan ücretin beher yıl için 40 bin 500 lirada dondurulmasını, alınmış işçi haklarının geriye döndürülüşü olarak nitelediler. MHP’li Kabadayı da kişisel görüş belirterek verilmiş hakların geri alınamayacağını kaydetti.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, bundan önce, işçi kıdem tazminatlarına bir tavan sınırı getiren tasarıyı iptal ederek hükümete yeni bir yasa çıkarması için bir yıllık süre tanımıştı. Bu süre 14 Nisan 1980’de sona ermektedir. Ne var ki, Çalışma Bakanlığı, yeni bir tasarı hazırlayarak aynı tavan sınırını, yani işçi kıdem tazminatının her yıl için 40 bin 500 lirada dondurulmasını getiriyor. Tasarıya, “Bir işçinin alacağı kıdem tazminatı, birinci dereceden ve ek göstergesi 600 olan bir memurun alacağı emekli ikramiyesini geçemez” hükmü konularak, işçinin kıdem tazminatı büyük ölçüde azaltılıyor. Böylece işçilerin, ücretleri ne kadar yüksek olursa olsun, beher kıdem yılı için alacakları tazminat 40 bin 500 lira ile donduruluyor, ayrıca hak ettiği toplam tazminat da 600 bin lira ile sınırlandırılıyor.

CHP Grup Başkanvekillerinden Coşkun Karagözoğlu, bu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“AP azınlık hükümetinin günlerce propagandasını yaparak vergi adaletini sağlayacağı iddialarıyla kamuoyu önüne çıktıktan sonra, şimdi ücretlilerin mevcut yasalarla sağlanmış yetersiz olanaklarına bile el uzatan tutumu, son derece ilginçtir. CHP olarak işçilerin haklarına uzatılacak her türlü elin sonuna kadar karşısında olacağız”

MSP Grup Sözcüsü Şener Battal ise “İşçi ve memur kıdem tazminatlarından kazanılmış hakların geri alınmasına kesinlikle karşıyız. Kaldı ki bu anlayış daha büyük sosyal patlamalara sebep olur” dedi.

MHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili ihsan Kabadayı ise kıdem tazminatlarıyla ilgili kişisel görüşünü şöyle özetledi:

“Verilmiş hakların geri alınamayacağı açısından yıllarca çalışmış bir işçinin elinden en büyük güvencesini almak gibi bir hakka dayanmayan tutum olacağından tazminatların vergilendirilmesine karşıyım.”

Şubat 1980 – Günaydın Gazetesi Arşivi

Eski Siyasi Haberler için sitemizi takibe devam edin.

Kategori:   Eski Siyaset Haberleri

Yorumlar