Menu

Yılmaz Güney’in Umut filmi reklamı

Bu filmimiz Merkez Film kontrol komisyonunun 24.9.1970 gün ve 211 sayılı kararı ile red edilmiştir.

İşbu karar Danıştay 12. Dairenin 24.12.1970 gün ve 1970/5266 sayılı ilanıyla durdurulmuştur.

Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz, Gülsen Alnıaçık, Osman Alyanak, sema Engin, Enver Dönmez, Lütfi Engin.

Reji ve senaryo: Yılmaz Güney

Kamera: Kaya Ererez

Mart 1971

Kategori:   Eski Gazete Haberleri

Yorumlar