Menu
Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Mardin ve Elazığ defterdarlıklarında 600 kişilik memuriyet kadrosu için yapılan sınava tamı tamına 19 bin 305 kişi…