Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz

Hasan Fare Zehiri: Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz…

Fındık faresi, tarla faresi, ve sıçanlarla, küçük ve büyük her nevi fareleri bir saniyede derhal öldürür ve kurutur. Ve kokutmaz. Far Hasan Fare zehirlerinin macun ve buğday nevilerini bir arada istimal edilirse farelerin bütün ana baba ve ecdadı mahvı perişan olur. Tesiri kat’idir.

Taklitlerinden sakınınız.