Bugün Kadıköy’e tramvay işlemeğe başlıyor

29 Teşrinievvelde tramvay Bostancı’ya varmış olacak. Üsküdar – Kadıköy tramvayından bir kısım: Emrazı intaniye hastanesinden ileriye doğru…

Geçen pazartesi günü ilk tecrübesi yapılan ve Üsküdar Kadıköy vapur iskelelerini birbirine bağlayan yeni tramvay hattında bugünden itibaren yolcu nakliyatına başlanılacaktır. Mamafih bu seferler de tecrübe mahiyetinde olacak ve asıl küşat merasimi 29 Teşrinievvel Cumhuriyet Bayramında yapılacaktır.
Diğer taraftan, Kadıköy Bostancı arasındaki tramvay yolunun Fenerbahçe’ye kıvrılacak noktaya kadar olan kısmı da bitirilmiştir. Direk ve tel tesisatı yapılmaktadır.

Fener yolunda hat, demiryolu üzerinden geçecektir. Şirket, bunun için Devlet Demiryolları idaresile bir mukavele imzalamıştır. Bu mukaveleye göre orada hususi tesisat yapılacaktır. Nitekim Yeldeğirmeninden İbrahim Ağaya giderken altından geçilen bir demiryolu köprüsünde de hususi tesisat cücude getirilmiştir.

Feneryolu geçidinden sonra hat asfalt caddenin iki tarafından yürümektedir. Bu yürüyüşte hem zerafet, hem de bambaşka bir hususiyet var. Çünkü hat, yol genişletilmek suretiyle vücude getiriliyor. Bu suretle asfalt cadde, tamamen tramvay yolundan ayrı kalıyor.

Yolcular arabalara asfalt taraftan değil, tramvayın gittiği istikametten bineceklerdir. Bu suretle arkadan tehlikeye uğramak ihtimali yoktur.
Fenerbahçe hattı bu ay içinde, Altıyal Bahariye Moda yolu Teşrinievvelde bitecek ve Cumhuriyet bayramına tesadüf eden 29 Teşrinievvel 1 günü Haydarpaşa Kadıköy, Kadıköy Bostancı, Kadıköy Moda, Kadıköy Fenerbahçe hatlarının hepsi işletmeye hazır bulunmuş olacaktır.

Kadıköyüne kadarki hatların elektrik cereyanı Bağlarbaşındaki muhavvele mevkiinden verilmektedir. Diğer hatlarınki Altıyolda yapılmakta olan yeni mevkiinden verilecektir.

Şirket ucuz tarife ile çok yolcu taşımayı emel ve istihdaf edindiğinden bütün hatlarda mühim tenzilat yapmış ve yeni tarifeyi Nafıa Vekaletine tasdik ettirmiştir.

Eylül 1934