Bursa Cumhuriyet Meydanı - Eski Fotoğraflar
Bursa Cumhuriyet Meydanı - Eski Fotoğraflar

Bursa Cumhuriyet Meydanının 1977 yılındaki fotoğrafı

At üzerinde Atatürk heykelinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı Bursa’nın merkezi sayılır.

Vilayet buradadır, iki sıralı, caddeler bu alana açılır, Bursa’yı Bursa yapan Ahmet Vefik Paşa’nın adına açılan tiyatro buradadır.

1977