Haliç Doluyor! Denizde yürüyüş

Boğaz ve Kadıköy yakasındaki vapur iskeleleri dolmuşların rekabeti yüzünden yavaş yavaş kapanırken Haliç’teki vapur iskeleleri de kıyının dolması sebebiyle vapur seferlerine kapanmaktadır.

Bir süre önce kapanan Yemiş (Hal), Cibali ve Hasköy iskelelerinden sonra şimdi de Kasımpaşa vapur iskelesi kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.
İskelenin hemen yanından denize dökülmekte olan meşhur Tonoz isimli kanalizasyonun getirdiği döküntüler, artık iskelenin hizasına kadar olan kısmı doldurmuştur. Halen vapur iskelesinin yanı başında bulunan dolmuş motoru ve sandal iskelesi açıklarında küçük çocuklar paçalarını sıvayarak rahatça dolaşabilmektedirler. İskeleye vapurların yanaşmaları da tehlikeli olmaya başlamıştır. Bu sebepten, işletmenin Kasımpaşa vapur iskelesini de yakında kapatması beklenmektedir.

1973