Karmanyolacılar yakalandı
Karmanyolacılar yakalandı

İstinye’de yakalanan karmanyolacılar

Üzerlerine kefen giyerek yol kesen dört karmanyolacı yakalarını polisin eline verdi.

Bir büddetten beri İstinye’de perilerin görüldüğü hakkında bir şayia çıkmış ve o civarda kefenli birkaç hortlak bazı yolcuların önlerine çıkarak korkutmuşlardır. Nihayet dün akşam bu kefenli perilerin maskeleri sıyrılmış ve mahiyetleri meydana çıkmıştır.

Liman şirketi memurlarından Bekir Sıtkı beyle İstinye’deki yalısının bekçisi İbrahim ağa dün gece yarısına doğru İstinye fabrikası önünden geçerlerken birdenbire önlerine nereden geldiği belli olmayan büyük bir taş düşmüştür.

Bunun üzerine iki yolcu ne yapacaklarını şaşırmışlar ve düşen taşlar birbirini takibe başlayınca durmağa mecbur olmuşlardır.

Düşen taşlardan sonra karanlık içinde dört beyaz hayalet peyda olmuş ve yolcuların yanına yaklaşmıştır.

Bekir Sıtkı bey ile İbrahim ağa bu hayaletlerin beyaz kefenlere bürünmüş, yüzleri maskeli ve başlarında sivri külahlar taşıyan dört adam olduklarını görünce haykırarak etraftan imdat istemişlerdir.

Tam bu ysırada polis müdüriyeti dördüncü şube müdürü Sadettin Bey motosikletle oradan geçmiş ve motosiklet sesini işiten hayaletler de ortadan kaybolmuşlardır.

Bunun üzerine Sıtkı bey ve İbrahim ağa Sadettin bey ile birlikte polis merkezine gitmişler ve hayaletler hakkında izahat vermişlerdir.

Zabıtaca derhal tahkikata başlanmış ve hayaletlerin orman içine kaçtıkları anlaşılarak Sadettin Bey ile polis memurları da ormana girmişlerdir.

Polis memurları orman içinde kısa bir aramadan sonra dört hayaleti beyaz pelerinleri ile birlikte yakalamışlardır. Bunlar Rizeli Hamza, Rizeli Refik, Rizeli Arif ve Kara Mehmet isminde dört kişidir.

O civarda kefenli hayalet şekline girerek karmanyolacılık yapan bu adamlar hakkında tahkikata başlanmıştır.

Kasım 1929