Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruldu

Yeni dönemin ilk, demokrasi tarihimizin 94’üncü partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla resmen faaliyete geçti.

Partinin Genel Başkanlığına Turgut Sunalp, Genel Sekreterliğine de TRT eski genel müdürlerinden Doğan Kasaroğlu seçildi.

Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan Ankara’da Turgut Özal’la görüşerek, Büyük Türkiye Partisi’ne katılma çağrısında bulundular.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ferruh Bozbeyli ve Aydın Yalçın’la ayrı görüştü.
Sosyal demokrat kesimde bütünleşme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf altı: Emekli orgeneral Turgut Sunalp ve arkadaşları dün sabah 09:05’de İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner’e üç klasör tutan Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin kuruluş belgelerini teslim etti. İçişleri Bakanı Çetiner, Sunalp’i “Hoşgeldiniz Paşam” diye karşıladı. Teslim tutanağının imzalanmasından sonra Turgut Sunalp ve parti kurucusu arkadaşları Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundular.

8. sayfadan devam;

Cumhuriyet tarihimizde yeni bir dönem dün açıldı. Yeni dönemin ilk, cumhuriyet tarihinin ise 94. Partisi Milliyetçi Demokrasi Partisi adıyla kuruldu. Partinin kuruluşuna ilişkin başvuru belgeleri sabah saat 9’u 5 geçe Turgut Sunal, Ahmet İhsan Kırımlı, Namık Kemal Şentürk, ali Bozer ve Abdurrahman Güler tarafından İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner’e verildi. Çetiner Sunalp’i “Hoşgeldiniz Paşam” diye karşıladı. Daha sonra Sunalp “Selahattin” diye hitap ettiği bakana iki klasörden oluşan belgeleri teslim etti.
Turgut Sunalp ve 40 parti kurucusu daha sonra Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Saat 10.15’te parti genel merkezine dönen kurucular heyeti, Milliyetçi Demokrasi Partisi tabelasının binaya asılmasından sonra bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kurucular, parti binası önünde kurban kestirdiler ve dua ettiler. Milliyetçi Demokrasi Partisi kurucuları daha sonra kendi aralarında toplanarak görev bölümü yaptılar. Turgut Sunalp, oy birliği ile partinin Genel Başkanlığına seçildi. Genel Sekreterlik görevine ise partiye ilk üye olarak kaydedilen TRT eski genel müdürü Doğan Kasaroğlu getirildi.
Genel başkan yardımcılıklarına da Ahmet İhsan Kırımlı, Sabri Keskin, Musa Öğün ve Davut Akça seçildiler.

Turgut Sunalp’in basın toplantısı

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Turgut Sunalp, dün düzenlediği basın toplantısında, partisinin ilkelerini açıkladı. Turgut Sunalp, partinin “12 Eylül ruh ve felsefesi doğrultusunda” kurulduğunu bildirerek “1983 Türkiye’sinin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına çağdaş manada hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Turgut Sunalp, basın toplantısının daha sonraki bölümünde Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin kuruluş bildirisini okudu. Bildiride özetle şöyle denildi:
“Türk ülkesinin, Türk devletinin ve yüce Türk milletinin yüksek menfaatleri için Atatürk milliyetçiliğine, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve demokrasi anlayışına dayanan, 1982 Anayasasına bağlı ve inancı, 12 Eylül ruh ve felsefesi doğrultusunda, 1983 Türkiye’sinin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına çağdaş manada hizmet verebilmek amacıyla Milliyetçi Demokrasi Partisi kurulmuştur.

12 Eylül ruh ve felsefesi, “insan hak ve hürriyetlerine saygılı, milli dayanışmayı ön plana alan, sosyal adaleti gerçekleştirecek, ferdin ve toplumun huzur, refah ve güvenine önem veren, özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk kurullarına dayalı bir yönetimin kurulmasına hizmet edecek, maziden kaynaklanmayan yeni partilerin kurulmasını gerektirmektedir. Partimizin kurulmasına bizleri sevk eden inanç da budur.

Milli, tarihi ve manevi değerlere saygılı olan ve bu değerleri yüceltmeyi amaç edinen partimiz, herhangi bir ayrımla vatandaşı bölücü, tefrik edici ve milli iradeyi kısıtlayıcı bütün akımlara karşı olan bir kitle partisidir.

Partimizin, bugün Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ana davalarından özellikle ve öncelikle ele alacağı hususlar, kendi aralarında öncelik sırası gözetmeksizin şunlardır;

1. Ekonomimizin gelişmesi ve dışa açılmasını sağlamak hedefimizdir.
2. Hayat pahalılığını önlemek hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
3. İşsizlik ile müessir bir mücadeleye girişilecektir.
4. Yatırımlara ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hız verilecektir.
5. Sanayi ve tarım alanlarında üretimin artırılması sağlanacaktır.
6. Köylü esnaf ve işçi meselelerine çözüm getirmek önemli hedeflerimiz arasındadır.
7. Milli eğitim sisteminin ıslahı temel görevimizdir. Demokrasi milli birlik ister, milli birlik milli kültür ile güçlenir, bunu da eğitim, birlik ve bütünlüğü ağlar.
8. Enerji kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılması ve enerji üretiminin yeterli düzeye getirilmesi ekonomimizin temel ihtiyacıdır.
9. Anarşiyi tamamen kaldıran, bu yöndeki dış tesirleri yok eden huzur ortamını devam ettirmek temel görevimizdir.
10. Kırtasiyeciliğin asgari seviyeye indirilmesi sağlanacak ve bürokrasinin vatandaşa güçlük çıkartan, devlet işlerini yokuşa süren tutumu düzeltilecektir.