Tramvay - Eski Fotoğraflar
Tramvay - Eski Fotoğraflar

Tel koptu

Dün öğleden evvel Galata Köprüsünün tam orta yerinde tramvaylara elektik cereyanı veren havai tellerden biri ani olarak kopmuştur.

Telin kopması köprü üstünde ve tramvayların içindeki yolcuları telaşa vermişse de nüfusça zayiat olmamıştır. Bilahare İstanbul ve Beyoğlu taraflarından gelen havai hat bağlama kamyonları kopan teli tamir etmişlerdir. Resim, bir müddet trafiğin aksamasına sebep olan telin tamiri sırasında çekilmiştir.

Temmuz 1956