Menu

1994 seçimleri öncesi Refah Partisi reklamı

Şehirlerin ve beldelerin yerinden yönetildiği bir Türkiye’nin teminatı: Refah Partisi

Bugün yerel yönetimlerde yaşanmakta olan huzursuzlukların en önemli sebebi idari mekanizmanın giderek ağırlaşan ve hantallaşan yapısıdır. Devlet hala her şeyi Ankara’dan yönetmeye kalkışıyor. Ferdin ve toplum hayatının her alanına müdahale ediyor. Bürokrasi herkesi bunaltıyor ve işlerin yürümesini durduruyor. Yolsuzluklar her gün biraz daha artıyor. Çünkü 50 yıldan beri ülkeyi yönetenler, halkımızı yönetime katmadılar. Bir merkezden halkın isteklerine mani olmaya ve kendi güdümlerini yürütmeye çalıştılar. Zamanla büyüyen ve gelişen Türkiye’de bu merkeziyetçi hantal sistem, işlemez hale geldi.

Refah Partisi, bu hantal merkeziyetçi bürokrasinin ve kalıplaşmış yöntemlerin yerine, halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından kendi katılımıyla yerinden yönetilen bir Türkiye için var.

Eğitim, sağlık, ekonomik kalkınma ve altyapıyla ilgili hizmetler tam yetkiyle belediye meclislerine devredilecek, bütçe gelirlerinin önemli kısmı yerel yönetimin tasarrufuna bırakılacaktır. Merkezi yönetim, koordinasyon ve denetim görevini yerine getirecek, böylece bütün iller kalkınma yolunda birbirleriyle yarışacak ve Türkiye yetmişaltı merkezle birlikte kalkınacaktır.

Refah Partisi, ahlak, bilgi ve hizmet alanında ortaya koyduğu çalışma düzeni ile şehirlerin ve beldelerin yerinden yönetildiği bir Türkiye’nin teminatını veriyor.

Mart 1994

Kategori:   Eski Siyaset Haberleri

Yorumlar