Menu
Bölünmüş görüntüye, çözülme ve dağılma sürecine son… Profesyonelleşmiş ticari, politik kadroların tekelci bezirganlıklarına son! Mezhepsel ve etnik ayrımcılığa son! İdeolojik…