Hoover Çamaşır Makinesi
Hoover Çamaşır Makinesi

Hoover Çamaşır Makinesi Reklamı – 1967

Hoovermatic kurutmalı çamaşır makinası vaktinizi ziyan etmez, sabununuzu ziyan etmez, suyunuzu ziyan etmez ve yerinizi ziyan etmez.

Hoover Hoovermatic kurutmalı çamaşır makinesi için sizlere fazla izahat verip vaktinizi harcamayalım.

1 – Vaktinizi ziyan etmez; 3.5 kg çamaşırı azami 4 dakikada yıkar, kurutur, ütüye hazırlar.

2 – sabununuzu ziyan etmez; kazandaki sabunlu su boşaltılmadan kirleninceye kadar kullanılır.

3 – Suyunuzu ziyan etmez; çamaşırlarınızı kurutmak için kazandaki suyu boşaltmaya lüzum yoktur.

4 – Seyirini ziyan etmez; çünkü Hoover Hoovermatic içi büyük, dışı küçük bir çamaşır makinesidir.

Ayrıca bir Hoover patenti olan pülsatör pervane kaynatma tesirlidir. Otomatik zaman saati, çamaşırlar yıkanınca makineyi kendiliğinden durdurur. Kazan paslanmaz çeliktendir.

Dünyadaki 7 milyon ev kadını bu özellikleri bir araya topladığı için Hoover Hoovermatic’i tercih eder. Unutmayınız Hoover dünyana en çok satılan çamaşır makinesidir.

Ocak 1967