Kamboçya kızılların eline geçti…

Kamboçya, cinayet, işkence, zulüm ve terör ülkesi haline geldi. Komünistler parayı, PTT’yi, TV’yi, nakil vasıtalarını ve üniversiteyi kaldırdılar.

Komünist bir ihtilal hükümeti tarafından yönetilen Kamboçya’ya olup bitenler, dünyanın diğer Marksist rejimlerini bile dehşet içinde titretecek derecede korkunçtur. Ülkeye komünistler hakim olalıdan beri Kamboçya toplu öldürmeler, kütle halinde cinayetler, işkenceler, facialar içinde yaşamaktadır. Ölüm, zulüm, terör, zorbalık Kamboçya’da kol gezmektedir. Çünkü oraya ihtilalci sosyalizm gelmiştir.
Kamboçya şu anda dünyanın en gizli ve kapalı ülkesidir. Sadece dört Yugoslav gazetecisine giriş izni verilmiştir. Bütün dünyada yalnız dört gazeteci bu şansa nail olabilmiştir.

Nisan 1978