İstanbul çilekleri neden kokulu ve lezzetli oluyor?

Amerika ziraat nezareti müdürlerinden M. Farshild’in bazı tetkikatta bulunmak üzere hususi bir yatla şehrimize geldiğini yazmıştık.

Haber aldığımıza göre M Fairshild İstanbul’a meyvalarımız ve bilhassa İstanbulun kokulu ve lezzetli çilekleri hakkında tetkikat yapmak için gelmiştir.

Amerikalılar şampiyon meraklısıdırlar, her şeyin en iyisinin ve en büyüğünün kendi memleketlerinde bulunmasını isterler. Kaliforniya meyvacıları dünyanın en mükemmel meyvalarının Kaliforniyada yetiştiğini iddia ettikleri halde on sene kadar evvel Diyarıbekir’de dünyanın en büyük karpuzlarının yetiştiğini haber almışlar ve derhal bir heyet göndererek oradan tohum getirtmişlerdi.

Son zamanlarda İstanbul çileklerinin Kaliforniya çileklerinden daha kokulu ve lezzetli olduğunu işittiklerinden bu hususta ve Türk meyvacılığı hakkında tetkikat yapmak üzere M. Fairshild İstanbul’a gönderilmiştir.

Amerikalı meyva mütehassısı İstanbul’dan birçok çilek aşıları almıştır.

Haziran 1930