Magirus - Eski Reklamlar
Magirus - Eski Reklamlar

Magirus otobüs minibüs reklamı

En ufağından en büyüğüne bütün Magirus ler teknolojik gelişmenin erişilmez güçleridir.

Otobüs işletmecileri, minibüsçüler, turizm şirketleri, okullar, hastaneler, resmi ve özel kuruluşlar, tasarruflarını iyi bir işe yatırmak isteyenler için.

Otomotiv sanayiinin en son gelişmelerini bünyesinde toplayan Magirus’ler.

Bayilerimizde görünüz. Bilgi alınız.

Ekim 1973 – Eski Reklamlar