Adnan Şenses - Muazzez Abacı
Adnan Şenses - Muazzez Abacı

Muazzez abacı ile Adnan Şenses nikah masasından döndüler!

Gizli nikah Gazinocu Fahrettin Aslan’ın öğrenmesi üzerine son anda ertelendi. Olayın duyulmasından sonra Adnan Şenses Ankara’yı terk edip Adana’ya gitti.

Gazinocu Fahrettin Aslan veto edince Muazzez Abacı ile Adnan Şenses nikah masasına oturamadılar.

İki sanatçı arasında aylardır var olduğu söylenen aşk nihayet Ankara’da ortaya çıktı. Eşine belki de ancak filmlerde rastlanabilecek nitelikteki olay Muazzez Abacı’ya ve Adnan Şenses’e yakın çevrelerin belirttiğine göre şöyledir:

Geçen ay Muazzez Abacı da Adnan Şenses de Ankara’ya gitmişler ve ayrı ayrı gazinolarda çalışmaya başlamışlardır. Önceleri çiçek gönderme ve dinlemeye gitme ile tomurcuklanan ilişki iki sanatçının gizli gizli beraber olmaları ile büyük aşka dönüşmüştür.

Ve nihayet iki sanatçı geçen hafta evlenmeye karar vererek süratle nikah hazırlıklarına başlamışlardır. Gerekli evraklar doldurularak Muazzez Abacı’nın ve Adnan Şenses’in kütüğe kayıtlı oldukları Afyon ve İstanbul’a gönderilmiştir. Bütün bu işlemleri büyük bir gizlilik içinde yürüten sanatçı çift bu gizliliği nikahtan bir gün öncesine kadar sürdürmeyi başarmışlardır.

Yine çifte çok yakın çevrelerin ifadelerine göre Muazzez Abacı ve Adnan Şenses nikahtan bir gece evvel gazinodaki programlarını kısa kesmeyi bile tasarlamışlar ve ertesi gün erkenden gizli nikahın kıyılacağı evde buluşmayı kararlaştırmışlardır.

Bu arada Abacı’nın “Bu nikah hayırlısı ile olsa” diye sık sık dua ettiği ve heyecandan yerinde duramadığı yakınlarının gözlerinden kaçmamıştır. Hatta Adnan Şenses, Abacı’yı “Bu endişen ne? Her şey hayırlısı ile yarın sona erecek” diye teskin etmiş Abacı’da buna karşılık olarak “İçimde bir his var, sanki bu nikaha mani olacaklar” diye cevap vermiştir.

İddiaya göre nikahtan bir gün önce İstanbul’da bulunan Fahrettin Aslan, Abacının şoföründen olayı öğrenmiş ve doğru soluğu Ankara’da almıştır.

Fahrettin Aslan’ın Ankara’ya gitmesi üzerine olay yön değiştirmiş ve büyük Ankara Oteli’nin 1306 nolu odasından nikahın yapılacağı evde bulunan Adnan Şenses’e Muazzez Abacı tarafından açılan telefonla:

“Nikaha gelemeyeceğim. Beni bağışla ve bu konuda fazla bir şey sorma” denilmiştir.

Bu telefondan sonra nikah şimdilik ertelenmiş ve Adnan Şenses Ankara’yı terk ederek Adana’da Karataş Magarsus tesislerine dinlenmeye gitmiştir.

Şubat 1976