Menu

Yenikapı-Taksim hattı nerelerden geçecek?

29 Temmuz’da temel atma merasimi yapılacak olan Gazi Köprüsü’nün nihayet iki buçuk sene sonra biteceği yazmıştık.

Gazi Köprüsü bittiği zaman köprü üstünden geçecek olan tramvay şebekesinin de tamamlanmış olması arzu ediliyor. Şimdilik tasavvur edilen şekle göre yeni tramvay şebekesi Yenikapı’dan başlayarak Gazi Mustafa Kemal Caddesi – Şehzadebaşı – Unkapanı yoluyla Gazi Köprüsü’nden geçecek ve Meyit Yokuşu’ndan doğru Şişhane’ye çıkarılacaktır. Bu tramvay şebekesi için yapılacak istimlak İstanbul cihetinde pek azdır.
Karşı tarafa gelince: Meyit Yokuşu’ndan biraz meylini indirmek, Şişhane’den sonra Tepebaşı Bahçesi’nin alt kısmına kadar olan sahayı genişletmek suretiyle istimlak muamelesine ihtiyaç görülmüştür.
Köprü inşa edilinceye kadar Nafia Vekaleti ile tramvay şirketi arasında bu yeni hattın inşası için bir anlaşma yapılmazsa belediye, şehrin her iki yakası arasında gelip giden halkı tramvaylardaki izdihamdan kurtarmak için Gazi Köprüsü’nün resmi küşadıyla beraber Yenikapı ile Şişli, Maçka, Kurtuluş gibi semtler arasında Gazi Köprüsü’nden geçirmek üzere otobüs işletmek fikrindedir.

Akşam 17 Ağustos 1936

Kategori:   Eski Gazete Haberleri

Yorumlar