Danimarka NATO'ya katılıyor
Danimarka NATO'ya katılıyor

Danimarka’nın NATO’ya katılması

Danimarka da Atlantik Paktı’na iltihak ediyor. Parlamentoda ekseriyeti teşkil eden partiler batı ile sıkı işbirliği istedi. İsveç’te de bazı çevreler, mleketlerinin tarafsızlık siyasetini terk etmesi lüzumunu ileri sürüyorlar.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan gelen haberlere göre Danimarka’nın da Norveç’le birlikte Atlantik Paktı’na iştirak edeceği anlaşılmaktadır. Danimarka hükümetini teşkil eden sosyal demokrat partisinin icra komitesi bu akşam yaptığı bir toplantıda batı memleketleri ile daha sıkı siyasi ve askeri münasebetler tesis edilmesini isteyen bir takriri oy çoğunluğu ile kabul etmiştir. Parlamentoda sosyal demokratları desteklemekte olan Çiftçi ve Muhafazakar partiler de Atlantik Paktı’na girilmesini istediklerini bildirmişlerdir. Bu üç parti parlamentoda ekseriyeti teşkil ettiklerinden, Danimarka’nın NATO’ya girmesi kararının süratle tasvib edileceği muhakkak addedilmektedir.

İsveç’in de NATO’ya girmesi isteniyor

Diğer taraftan İsveç’te de bazı çevreler, tarafsızlık siyasetinden vazgeçilmesini ve Atlantik Paktı’na iştirak edilmesini istemektedirler. Liberal İsveç gazeteleri şöyle demektedirler:

“Tarafsızlık siyasetimiz dostumuz Finlandiya’nın işgal edilmesini önleyebilirse, bir mana ifade edebilir. Fakat Finlandiya işgal edilirse İsveç derhal Atlantik Paktı’na girmelidir.”

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi – 28 Şubat 1949