Cavit Çağlar İnterbank’ın tamamını aldı

Cavit Çağlar’a bu işin faturası: Çukurova’nın İnterbank’a olan 400 milyon dolar borcunun yarısı, 200 milyon dolarlık bölümü silindi. Cavit Çağlar, ilaveten 50 milyon dolar da nakit Karamehmetler’e para verdi.

Aylardır bir banka sahibi olmak için yanıp tutuşan DYP’nin hırçın çocuğu Cavit Çağlar nihayet muradına erdi. Her ne kadar hafta içinde gazetelerde ilgili haber “Çağlar, Çukurova Grubu bankalarından İnterbank’ın yüzde 7 hissesini satın aldı” şeklinde çıksa da bu gerçek bu değil. Çünkü Cavit Çağlar bankanın tamamını aldı. Şöyle ki:

Çağlar, Mehmet Emin Karamehmet’le bankanın tamamı için anlaştı.

Ancak, İnterbank’ın yüzde 7 oranındaki 182.5 milyar liralık nominal hissesini şirketi Nergis Holding bünyesinde yer alan Sifaş ve Polylen adına devraldığı için ve bu şirketler de Borsa’ya açık olduğu için, kanunen kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı.

Mart 1996