Menu

Ertuğrul Kürkçü ve 3 arkadaşı hakim önüne çıkıyor

Anayasayı tağyir, tebdil ve ılgaya cebren teşebbüs ettikleri iddiasıyla, Dev Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve 3 arkadaşının önümüzdeki günlerde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 numaralı Askeri Mahkemesinde idam isteğiyle yargılanmasına başlanacaktır.

Türkiye’yi komünist rejimle idare edilen bir devlet düzenine dönüştürmek için eyleme geçtikleri iddiasıyla askeri mahkemede TCK 146/1. Maddesi gereğince yargılanacak olan sanıklar şunlardır:

Dev-Genç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Dev Genç Genel Saymanı Zafer Kutlu, Dev Genç Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Oğuzhan Müftü oğlu ve Oktay Etiman.

Askeri Savcı Yüzbaşı Ali Hüner, diğer sanıklardan Dev Genç Genel Sekreteri Sinan Kazım Özüdoğru ve Dev Genç Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sabahattin Kurt Kızıldere olayları sırasında öldükleri için haklarına kovuşturma açmamıştır.

Ekim 1972 – Eski Siyasi Haberler için Eski Gaste’yi takibe devam edin.

Kategori:   Eski Siyaset Haberleri

Yorumlar