Hande Kökten: Şiirin özü öğretilemez

Şiir yarışmamızın üçüncüsü Hande Kökten şiiri bütün boyutlarıyla kavramak çabasında…

Gazetemizin düzenlediği Şiir Yarışması’nın üçüncüsü olan Hande Kökten, İstanbul dışında görevli olduğu için kendisiyle görüşememiştik. Hande Kökten, bizlerle tanışmak ve ödülünü almak için dün kültür-sanat servisimizi ziyarete geldi. Genç şairimizle konuşurken daha çok şiir üzerine görüşlerini öğrenmek istiyorduk doğallıkla. Hande Kökten’de, yaptığı işin daha başında olmanın bilinci vardı ki, genç bir şair için önemli bir özellikti bu. Ayrıca, düşündüklerini açık yüreklilikle, çekinmeden söylemesi de bir başka olumlu yanıydı. Öncelikle, imgeye yatkın bir şiir dili olan Kökten’in imge konusunda düşündüklerini merak ediyorduk. Bu konuda; “Şiirimdeki imgelem için giderek belirsizliklerden kurtulup şiir içindeki dengesini buluyor demeliyim. İmgelem kaçınılmaz. Şiiri özleştirmekte, uzun anlatımlardan, açıklamalardan kurtarmakta kullanılacak öğe bence. Ancak yeterince açık, anlatılmak istenen’ duyumsatan, sezdiren imgeler bulmak ve onları kullanırken, şiir içindeki yoğunluğunu, dengesini korumak gerekli; yoksa şiiri kolaylıkla anlaşılmaz kılabilir” diyordu.

Türk şiir geleneği ve bu gelenek içinde kendi şiirinin yeri üzerine de şunları söylüyordu: “Türk şiirinin bir geleneği var, ama kendi şiirim bu gelenekte hangi damarın uzantısı bunu pek bilemiyorum henüz.Şiirim geliştikçe bu kendiliğinden açığa çıkacak.

” Konuşmamız Türk şiirinden dünya şiirine geniş bir yelpazede sürdü. Bir kimlik ortaya koyabilmiş pekçok şairi seviyordu Kökten. Dünya şiirini de izliyordu üstelik. Sonunda şiirin öğretilip öğretilemeyeceğine gelmişti sıra bu konuda da açık yüreklilikle yanıtladı bizi, “Şiir hem öğretilebilir, hem öğretilemez. Bir yazın türü olarak kimi teknik bilgileri, kavramları öğretilebilir. Ama şiir yazmak, anlatılmak istenen başarıyla duyumsatmak, şiirin özünü yakalayabilmek öğretilemez.”

Şiiri bütün boyutlarıyla kavrama isteğiyle, şiire yakın duruşuyla, önümüzdeki yıllarda da başarılı yapıtlar ortaya koyabileceğe benzer Hande Kökten.

Eylül 1987