Türkiye’nin ilk Başvekili Rauf Orbay vefat etti.

Türkiye’nin ilk Başvekili Rauf Orbay vefat etti. 83 yaşında kalpten ölen Hamidiye Kahramanı yarın toprağa verilecek.

Milli mücadelenin unutulmaz siması, “Hamidiye Kumandanı” 1. Cihan harbinin büyük şöhreti Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından Rauf Orbay, Cihangir’deki evinde dün saat 13 sıralarında kalp kıfayetsizliğinden vefat etmiştir.
Türkiyenin ilk başvekili Rauf Orbay’ın cenazesi yarın, büyük bir askeri törenle kaldırılacaktır. Cenaze namazı, öğle namazından sonra Teşvikiye camiinde kılınacak ve Sahrayıceditteki aile kabristanına defnedilecektir.
Tercüman 83 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Orbaya Tanrıdan rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Rauf Orbay kimdir?

1789 yılında (Doğrusu 1881) İstanbul’da doğan Rauf Orbay, ilk tahsilini kısmen Trablus’ta yapmış, bilahare İstanbula gelerek baba mesleği olan denizciliğe intisap etmiş, İstanbul’da Deniz Harp Okulunu bitiren Rauf Orbay, Sisam isyanında Peyk-i Şevket gemisi ile isyanın bastırılmasında müessir olmuş, Trablus harbine Akdeniz’de İtalyan donanmasının hakimiyetine rağmen mücahitlerimize cephane yetiştirerek fiilen mücadeleye katılmıştır. Balkan harbinde Hamidiye ve Müstakil Fırka Kumandanı olarak Ege ve Akdeniz’de Yunanlılara karşı, Karadeniz’de de Bulgarlara karşı efsanevi başarılar sağlamıştır. Rauf Orbay, Birinci Dünya Harbi sırasında Afganistana tayini üzerine İran’dan geçemiyerek bu bölgede çıkarılan isyanlarla mücadeleye mecbur olmuş ve İran Hudut Kumandanlığına tayin edilmiştir. Bundan sonra İstanbul’a dönen merhum, bahriye nezareti Deniz Erkanı Harbiye Reisliğine tayin edilmiş, 917’de Brest Litovsk Konferansında Askeri Murahhas olarak bulunmuştur. Kuzey Kafkas Hükümetleri ile yapılan Trabzon Konferansında da Murahhas Heyet Reisliğinde bulunan Rauf Orbay daha sonra İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığına getirilmiştir.

Rauf Orbay 5 Haziran 1918’de Bahriye Nazırlığından istifa ederek milli mücadelenin hazırlıklarına iştirak etmiş, Sivas ve Erzurum kongrelerine katılmıştır. Milli Hükümetin kurulmasından sonra İstanbul’daki meclisi Anadolu’ya intikal ettirmek için İstanbul Hükümeti ve işgal kuvvetleri ile siyasi mücadelelerde bulunmuş ve İngilizler tarafından esir edilerek Maltaya sürülmüştür. Mübadele sonunda tekrar yurda dönen Rauf Orbay Büyük Millet Meclisine Sivas mebusu olarak katılmış, kısa bir müddet Nafıa Vekilliği yapmış ve daha sonra Başvekilliğe getirilmiştir.

25 Temmuz 1925’te Başvekillikten istifa eden Orbay’ın son resmi görevi İkinci Dünya Harbi sırasında Londra Büyükelçiliği olmuştur.

Temmuz 1964