Kemal Derviş MİT’e Petlas ve İhlas’ı sordu

MİT, Kemal Derviş’in sorusuna “Petlas, Milli Görüş yanlılarınca faaliyete geçirildi. İhlas ise Nakşibendi kökenli Işıkçı kesimin kontrolünde” yanıtını verdi.

Devlet Bakanı Kemal Derviş, Hazine’den Yatırım Teşvik Belgesi isteyen Petlas ile İhlas Holding’in irticai sermaye ile ilgili olup olmadığını MİT Müsteşarlığına sordu. MİT’in Kemal Derviş’e verdiği yanıt, Petlas’ın Milli Görüş, İhlas’ın ise Nakşibendi tarikatı kökenli, “Işıkçı” kesimin kontrolünde bulunduğu şeklinde oldu.

Derviş, MİT’e gönderdiği yazıda, 28 Şibat sonrasında ulusal menfaatler ve önceliklere aykırı davranan firmalara yatırım teşvik belgesi verilmesi hakkında hükümler olduğunu hatırlattı. Kemal Derviş bu kapsama girebileceği düşünülen firma müracaatları ile ilgili karar vermekte güçlük çektiklerini belirtti. Dervis, çekincelerini daha önce Başbakanlık Müsteşarlığına da ilettiklerini, ancak kendilerine gönderilen cevabi yazıda hazinenin talepleri, mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırmaının uygun olacağının bildirildiğini aktardı.

Yazıda ayrıca şöyle denildi: “Petlas Lastik şirketinin savunma sanayimiz açısından da stratejik bir öneme haiz olması hususları da dikkate alınarak bu firmanın teşvik belgesi düzenlenmesi hakkındaki talebine ilişkin görüşlerin bildirilmesi, diğer taraftan, İhlas Gazetecilik’in gazete basımı yatırımı ile ilgili yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi konusunda görüşlerin bildirilmesini arz ederim.”

yazıda dikkat çeken bir unsur da Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun Petlas’ın karşılaştığı sorunlara ilişkin bir yazısının Hazine Müşteşarlığına gönderilmiş olması. MİT Derviş’e gönderdiği yazıda Petlas’ın Milli Görüş yanlısı şahıslarca faaliyete geçirildiği, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin ise Nakşibendi tarikatı kökenli Işıkçı kesimin kontrolünde olduğunu belirtti.

Ağustos 2001