Menu

Toprak Bayramı köylerde kutlanacak

Ankara Halkevi, bugün kutlanacak olan toprak bayramını, çok isabetli bir kararla köylerde yapılmasına karar vermiştir. Bugünkü bayram, çevredeki köylerin de gelebilmesi için, merkezi vaziyette olan Mühye köyünde yapılacaktır.

Bugün saat 13:30’da yüz kişiden fazla bir halkevli kalabalığı ile Yüksek Ziraat Enstitüsü talebeleri otomobillerle Mühye köyüne gideceklerdir. Burada yakın köylerden gelecek büyük bir kalabalığın önünde Halkevi temsil komitesi açık havada temsiller verecek, nutuklar söylenecek, eğlenceler yapılacaktır.

Bu arada toprak bayramının en canlı ve verimli eseri olarak da köye 250 ağaç dikilecektir.

Mart 1937

Kategori:   Eski Gazete Haberleri

Yorumlar