Menu

Babıali yokuşunda kızak keyfi

Kar elan devam ediyor. Sokaklarda yürümek güçleşti, düşenler çoktur. Rasat merkezi bugün de karın devam edeceğini bildiriyor.

Dün yeniden başlayan kar, muhtelif fasılalarla devam ediyor. Dünkü karın en öze çarpan tarafı dehşetli kaymasıydı. Hakikaten dün yerdeki karın adeta buz tutmuş, buzlaşmış bir halde bulunmasından her taraf fena halde kayıyordu. Caddelerde düşenler, ayağı sendeleyerek kayanlar, müvazenesini temin için duvarlara tutuna tutuna, bastonlarına dayana dayana yürüyenler, tam düşeceği esnada adeta cambazlığı andıran hareketlerle tekrar müvazenesini bulanlar ve yahut ta bulamayarak yere boylu boyuna uzananlar göze çarpıyordu.

Bazıları daha ihtiyatlı davranmışlar ayaklarına çuval ve bez parçaları sarmışlardı. Bir takım seyyar satıcılarda ayni tedbiri hayvanları için almışlar, atlarının, merkeplerinin ayaklarını çuvalla sarmışlardı. Otomobillerin tekerleklerine zincir takılmıştı.

Dünkü karın fazla kaymasından istifade etmek isteyen bir çokları kızaklar yaptırmışlar. Bu kızaklarla Cağaloğlu ve Babıali yokuşunda ve diğer yokuşlarda kayıyorlardı.

Bugün hava düne nazaran daha soğuktur. Bütün gece fasılalarla devam eden kar sabahleyin erken tekrar başlamıştır. Havaların bu haled gitmesi şehrin sıhhati üzerinde derhal kendisini göstermiştir. Grip ve nezle salgın bir hal almıştır. Tramvaylarda öksürük, aksırık pek fazladır. Hemen hemen her evde de gripten yatan bir veya birkaç hasta vardır.

Yeşilköy hava rasat merkezi bugünkü hava hakkında şu malumatı vermektedir;
Bugün hava kapalı olacaktır. Rüzgar kuvvetli olarak şimalden esecektir. Kar ara sıra yağacaktır. Dün en fazla hararet nakıs birdi. Gece nakıs beş, bu sabah iki olmuştur.

Bu eski gazete haberi 1932’de yayınlanmıştır.

Kategori:   Eski Gazete Haberleri

Yorumlar