Erbakan: Refahlı olmayan patates dinindendir

Dini siyasete alet eden Necmettin Erbakan’ın vaadleri ile gerçekleştirmek istedikleri arasında dağlar kadar fark var. İşte, Erbakan’ın Sivas’a bağlı Sıcakçermik kasabasında yaptığı konuşmadan “Refah ve Adil Düzen!”. Erbakan’ın patates dini konuşması…

Cihat delisi olmadan mümin olunmaz. Bir emir seçip, ona biat edip, orduyu oluşturmak ilk farzdır. Refah, İslami Cihat ordusudur. Hepimiz bu orduya asker olacağız. Cihat eden Müslüman, alimden de şeyhten de daha üstündür.

Cihat için para verilmeden Müslüman olunmaz. Kişinin Müslümanlığı, cihat için verdiği parayla ölçülür. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire vermez. Zekatını beyt-ül mala, cihat ordusunun karargahına verecektir.

Sen gözünle emirin günah işlediğini görsen bile, ona itaat edeceksin. Mesela içki içtiğini gördün. Sonra da ayıkken sana geldi, emir verdi. İtaat edeceksin. Herkes bölgesindeki Refah Partisi başkanına itaat edecek.

Sen, Refah Parti’sine hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olmaz. Diğer partileri desteklersen, batağa düşen insanlardan sen sorumlusun. Hepimiz Refah’ın emrine itaat edeceğiz. Refahlı olmayan, patates dinindendir.

Erbakan “Patates dini” açıklaması… 15. sayfadan devam;

Refah Partisi’nin söylemi olan “Adil Düzen”i her fırsatta yumuşak, müşvik, barışçı ve adaletli bir düzen olarak lanse eden ve bunu anlatırken de yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen Hoca’nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Erbakan, Sivas’a bağlı Sıcakçermik kasabasında yaptığı konuşmada Adil Düzen’i ve gizlediği maskesini çıkardı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada partisi “Cihat Ordusu” olduğunu, Refah Partisi’ne hizmet etmeyen hiç kimsenin Müslüman da olsa ibadetinin kabul edilmeyeceği görüşünü savundu ve “Refahlı olmayan patates dinindendir” diyerek din bölücülüğü yaptı. Hoca, her fırsatta açıklamaktan çekinmediği, “Türkiye’de Refahlıların dışındakiler Müslüman değildir düşüncesini bu konuşmasında daha açık ve net bir dille gündeme getirdi. İşte Hoca’nın bir anlamda bölücülük sayılabilecek Sıcakçermik kasabasındaki konuşmasından bir bölüm, kararı siz verin:

“Cihat delisi olmadan mümin olunmaz. Bir emir seçip, ona biat edip, orduyu oluşturmak ilk farzdır. Refah, İslami Cihat Ordusudur. Hepimiz bu orduya asker olacağız. Cihat eden Müslüman alimden de şeyhten de daha üstündür. Sen gözünle emirin günah işlediğini görsen bile ona itaat edeceksin. Mesela içki içtiğini gördün. Sonra da ayıkken sana geldi ve emir verdi. İtaat edeceksin. Herkes bölgesindeki Refah Partisi başkanına itaat edecek. Cihat için para verilmeden Müslüman olunmaz. Kişinin Müslümanlığı cihat için verdiği parayla ölçülür. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire vermez. Zekatını beytül mala, cihat ordusu karargahına verecektir. Sen Refah Partisine hizmet etmezsen hiçbir ibadetin kabul olunmaz. Diğer partileri desteklersen, batağa düşen insanlardan sen sorumlusun. Hepimiz Refah’ın emrine itaat edeceğiz. Refahlı olmayan patates dinindendir.”

Bu konuşmasıyla “bizden olmayan Müslüman değildir” temasını işleyen Hoca’nın bölücülük yaptığını belirten siyasi çevreler, “Türkiye’deki 60 milyon Müslümandan yüzde 95’ini inkar ediyor. Ve partilileri savaşa çağırıyor. Bu ciddi bir bölücülüktür” yorumunu yaptılar. “Refahçı olmadan Müslüman olmak mümkün değildir” diyen Erbakan, “Şuurla çalışan cennete gidiyor” diyerek de cenneti yalnızca RP’nin tekeline alıyor. Erbakan’ın “Çünkü Refahlı olmak Kur’an nizamını hakim kılmaktır” sözü de yasa, Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine saldırı olarak yorumlanıyor.

16 Mart 1994 – Yeni Günaydın gazetesi