Taksimetre ve Takometre Uygulaması Başlıyor

Taksilere taksimetre, kamyon, çekici ve otobüslere de kazaları önlemek amacıyla takometre takılacak.

Taksimetresiz araçların trafiğe çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Cihazları takmayanlara 10 günden 1 aya kadar hapis cezası verilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir’den başlamak üzere taksilerde taksimetre kullanılmasına bu yıl içinde başlanacak. Kamyon, çekici ve otobüslere de özellikle şoförlerin fiziki güçlerinin üzerinde çalışarak kazaya neden olmalarını önlemek amacıyla takometre takılacak.

İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, halen Milli Güvenlik Konseyi gündeminde bulunan trafik yasa tasarısı ile taksimetre ve takometre uygulaması dışına çıkacak sürücü ve şoförlere cezai müeyyide de getirildiğini söyledi.

Buna göre, takometre ve taksimetre uygulamasına uymayanlara, 10 günden, 1 aya kadar hafif hapis cezası ile 2 bin liradan, 5 bin liraya kadar para cezası verilebilecek. İçişleri Bakanı Selahattin Çeti-ner, “Bu uygulamaya neden gerek görüldü?” şeklindeki soruyu cevaplandırırken, şunları söyledi:

“Bu uygulama ile hem yolcu, hem de şoför ve sürücüler rahat edecektir. Öncelikle İstanbul-Ankara ve İzmir gibi büyük illerde başlayacak olan uygulamada, tespit edeceğimiz il ve ilçelerde çalıştırılan taksilerde, ilan edeceğimiz tarihten itibaren taksimetre bulun-durulacaktır. Bulundurmayanlar trafikten men edilecektir. Ayrıca bu konuda, halen MGK gündeminde bulunan trafik yasa tasarısına da cezai müeyyideler koyduk.”

Taksimetre uygulamasının, aslında Türkiye’de çok geç kaldığını da belirten İçişleri Bakanı Selahat-tin Çetiner, taksimetrelerin araçların içine monte edileceğini, Şoförler Cemiyeti’nin bu konuda aynı görüşte olduğunu söyledi. Çetiner bu konuda daha sonra şu bilgiyi verdi:

“Aracın içinde arkada oturanların da taksimetreyi rahatça görmelerini, okuyabilmelerini arzuladık.
Taksimetrelerin ayarlarının yetkisiz kişilerce değiştirilmesini önleyici tüm tedbirleri de aldık. Kamyon, çekici ve otobüslere takılmasını öngördüğümüz takometrelerden de amacımız, şoför ve sürücülerin fiziki güçlerinin üzerinde çalışarak trafik kazalarına neden olmalarını önlemek. Yapılacak trafik kontrollerinde memurlarımız, takometreleri de gözden geçirerek, şoförün ne kadar çalıştığını belirleyecek ve buna göre uygulama yapacak. Takometre ve taksi-metreleri bakımından uygun durumda olmayan araçlar, eksikliklerini giderinceye kadar trafikten men edilecekler.”

Ocak 1982 – Hürriyet Gazetesi Arşivi